สัญลักษณ์การแข่งขันและสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "จันทบูรเกมส์"