แรงงานจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี แนะนำสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน พร้อมจัดฝึกอบรมอาชีพอิสระ หลักสูตร การทำน้ำพริก 5ชนิด

 วันที่ 26 ก.ค. 60 แรงงานจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี แนะนำสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน พร้อมจัดฝึกอบรมอาชีพอิสระ หลักสูตร การทำน้ำพริก 5ชนิด แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบต.บางกะจะ ณ เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี