สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทั้ง 4 หน่วยงาน จัดฝึกอบรมอาชีพอิสระ (หลักสูตรการทำซาลาเปาและปาท่องโก๋) และให้ความรู้เกี่ยวสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบ

 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทั้ง 4 หน่วยงาน จัดฝึกอบรมอาชีพอิสระ (หลักสูตรการทำซาลาเปาและปาท่องโก๋) และให้ความรู้เกี่ยวสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบ รวมถึงข้อมูล ความรู้ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ต.ซึ้ง ณ วัดซึ้งบน อ.ขลุง จ.จันทบุรี