หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันเคารพธงชาติไทย

 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันเคารพธงชาติไทยโดยพร้อมเพียง ณ เสาธงศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี