สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี

 วันที่ 10 พ.ย. 2560 แรงงานจังหวัดจันทบุรี (นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์) เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 9 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี