หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชการกุศลฯ

 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชการกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามโครงการรวมพลังแห่งความภักดีโดยเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560