ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ