สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2562 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2560 เวลา 09.30น. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2562 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี