สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดซื้อจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(ขวดพลาสติก)