สำนักงานแรงงานขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการฯ