ปลัดกระทรวงแรงงานได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี

 เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๑ นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี