ผู้แทนแรงงานจังหวัดจันทบุรี และจัดหางานจังหวัดจันทบุรี รวมให้การต้อนรับและประชุมหารือ เนื่องในโอกาสคณะจากจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนแรงงานจังหวัดจันทบุรี และจัดหางานจังหวัดจันทบุรี รวมให้การต้อนรับและประชุมหารือ เนื่องในโอกาสคณะจากจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี