ประกาศแผนซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ