ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ