การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี