ทีมกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ประจำเดือนตุลาคม 2561

 ทีมกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ประจำเดือนตุลาคม 2561