แรงงานจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมวันดินโลกปลูกปอเทือง

 แรงงานจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมวันดินโลกปลูกปอเทือง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี