สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ