Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

การประกาศเจตนารมณ์

pll_content_description

“การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ไฟล์แนบ:

pll_file_namedoc01299520200820160016

ขนาด : 660.44 kb
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 2563
TOP