Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namedoc02316720211020132831

ขนาด : 1054.69 kb
วันที่สร้าง : 20 ต.ค. 2564
TOP