Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

สำนักงงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดจันทบุรี

pll_content_description

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดจันทบุรี โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นางสาวปาณี นาคะนาท) ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

TOP