Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่1/2560

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่1/2560 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล) เป็นประธาน

TOP