Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

แรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับมาตรการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU และการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและ myanmar เข้ามาทำงานตามมาตรา 64

pll_content_description

TOP