Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี

pll_content_description

หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี
 และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ณ วัดโยธานิมิต ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

TOP