Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงแรงงานขอเชิญช่วนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ...

การประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี ...

#ไม่ทนคนโกง ...

โครงการอบรมและทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ...

การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ...

TOP