Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP