Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี เพื่อสรุปสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

pll_content_description

TOP