Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวของขวัญปีใหม่ 2562 กระทรวงแรงงาน ...

การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ ...

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ...

จัดทำแผ่นพับตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปี 2561 ...

Mol-Thailand

การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ...

Mol-Thailand

การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ...

TOP