Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ...

ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2561 ...

Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ...

เตือน ! แรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา รีบไปศูนย์ ...

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ต้นเหตุพื้นฐานของการคอร์รัปชั่น ...

กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 61 ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ ...

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3 ) ...

เตือนแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานประเทศมาเลเซีย ...

TOP