Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด (กัญญาภัค สวัสดิ์วารี) ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ตุลาคม 2562

จัดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ตุลาคม 2562
TOP